Zabawki Dąbrowa Białostocka

Zabawki Dąbrowa Białostocka

10 maja 2020 0 przez sex Masterka

Pod jakim kątem sprawdza się zabawki? Zanim zabawki trafią na sklepowe półki, a wtedy do rąk małych dzieci muszą poznać szereg obowiązkowych badań, podczas których sprawdzone zostanie ich bezpieczeństwo. Pomysły najmłodszych bywają bowiem bardzo delikatne, wobec czego producenci nie mogą rozwijać tego ryzyka nieodpowiednią konstrukcją swoich produktów czy także ich małą wytrzymałością.

Zabawki Goniądz

Właściwości mechaniczne i zewnętrzne zabawek

Podczas badania cesze i bezpieczeństwa wydobywa się pod uwagę nie ale samą zabawkę, ale i całe jej opakowanie. Zespół badawczy przygląda się takim cechom, jak formę mechaniczna, statyczna i aktywna, dostępność elementów, które mogą zostać połknięte, ostrość krawędzi, stabilność, giętkość drutów, przeciekanie zbiorników, skuteczność hamulców, grubość folii, prędkość zabawek napędzanych elektrycznie, nagrzewanie części zewnętrznych czy same trwałość pokryw. Ponadto, pytana jest dodatkowo ich palność oraz migracja szkodliwych pierwiastków, jak arsen, bar, bor, kadm, glin, antymon, ołów, mangan, chrom(VI), selen, stront, cyna, kobalt, miedź,rtęć, nikiel, chrom(III), cyna organiczna i cynk. Pozytywne przejście wszystkich tych badań warunkuje otrzymanie certyfikatu pozwalającego na przyjęcie zabawki na zbyt.

Zobacz również sklep motoryzacyjny

Testowanie zabawek aktywizujących

Zabawki takie, jak huśtawki, zjeżdżalnie, rowerki, karuzele, baseny również tymże całe, musza być przetestowane pod kątem możliwych uszkodzeń ciała, bądź awarii. Bada się dlatego ich siła dynamiczną i spokojną, stabilność, wytrzymałość pasów, zapięć, poręczy i barierek, wzór i kształt ścianek zabezpieczających, a dodatkowo średnicę łańcuchów i lin. Zbiera się, czy mieszka nadzieja na zakleszczenie włosów, odzieży, szyi, głowy, stóp lub palców. Szczególnie istotne jest potwierdzenie się, co do parametrów i dobrej budowy zabawek zasilanych na kierunek stały, bądź zmienny. W takich przypadkach testuje się ich deklarowaną moc, napięcie, wytrzymałość elektryczną, odporność na wilgoć, ochronę przewodów wewnętrznych, wielkość odstępów izolacyjnych, odporność obudowy na temperaturę i żar, a dodatkowo dostępność ogniw i baterii.

Kto odpowiada za właściwe przebadanie zabawek?

Zabawki Goniądz

Pytanie i testowanie zabawek producenci powinni zlecać zewnętrznej firmie, by nie wchodziło do nadużyć oraz po to, by klienci mogli zawierać pewność, co do sytuacji deklarowanych certyfikatów bezpieczeństwa. Same zakłady badawcze muszą też spełniać pewne normy, posiadać nowoczesny mebel i doświadczenie, które odda im przyjęcie na przeprowadzanie takich testów. Wszystkie zabawki, które są zgodne z Regułą 2009/48/WE oraz normami takimi, jak PN-EN 71-1, PN-EN 71-2, PN-EN 71-3, PN-EN 71-8, PN-EN 62115, mogą stanowić zbliżone do sprzedaży i umożliwiają dzieciom pełne bezpieczeństwo.

Zabawki Goniądz

Zabawki, które przekazujemy naszym dzieciom winnym stanowić solidne nie tylko pod kątem mechanicznym, jak trwałość elementów zabezpieczających czy stabilność, ale i chemicznym, czyli pod względem dobrych parametrów migracji pierwiastków branych toż ich wytworzenia. Należy zawsze pamiętać, że dokumenty i atesty wówczas nie wszystko, dlatego niezmiernie ważna jest ponad opieka nad dzieckiem i sprawdzanie sposobu, w jaki produkt jest przez nie użytkowany.

Zabawki Goniądz

Artykuł zaistniał we wymianie Pod jakim kątem bada się zabawki?